Navigace

Obsah

 

Volby do zastupitelstev obcí 

Výsledky hlasování


Zastupitelstvo obce
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Rakovník
Obec: Švihov


Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Počet
voleb-
ních
obvodů
Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
Počet Zpr. v %
7 1 1 1 100.00 39
 
24 61.54 24 116Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
plat. hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
abs. v %
1 Za obec krásnější 116 100.00 7 116.00 100.00 7 X


Pořadí podílů hlasů  Zvolení členové zastupitelstva